Follow Emily on Insta @emilycharais or @minneapolisdancephotographer